רביבים

ומדוע נקרא שמה רבי בים?

מתוך הפתיחה לעלי עשור – קובץ לכבוד אירועי העשור לתוכנית 'רביבים' (עורכים: שלומית מעגן ונ"ב, שבועות התשע"א, 2010). במדרשון זה ניסיתי לחבר בין שם התוכנית (רביבים) לבין המשימה החינוכית בה עוסקים תלמידיה ובוגריה. אולי הדברים ממחישים משהו מהדבר המאתגר והמופלא המכוּנה 'חינוך פורמלי'. 

עם הגליון, או: מדרש שם

ומדוע נקרא שמה רָבּי בָּיַם?

המשך…