עוז לתמורה

הצעה פשוטה לתגמול המורים, שיפור מערכת החינוך וחיסכון לקופת המדינה

בזבוז כספי ציבור

במסגרת רפורמת 'עוז לתמורה' מתכנן משרד החינוך לבנות שטחים נוספים בחדרי מורים חדשים ברחבי הארץ ולהסב מרחבים קיימים לפינות עבודה. פעולה זו נשענת על שתי הנחות עבודה ישראליות מאוד:

המשך…