במעגלי צדק

האמנם אי-אפשר להגדיר את תחומי 'בין אדם לחברו' בשפה הלכתית?

פורסם בבמעגלי צדק, גליון מס' 2, תמוז תשס"ד, יולי 2004, בהמשך לדבריו של הרב יובל שרלו המצוטטים כאן. הרב שרלו אכן שינה את דעתו בסוגיית אפשריוּת הניסוח של מצוות שבין אדם לחברו בשפה ההלכתית.

המשך…