הרצאות מצולמות | Videos of Lectures

בלשונית זו מקובצות כמה הרצאות שלי אשר תועדו וזמינות לצפייה במרשתת.

מוּעָדים לשמחה? מוּעָדוּת-לטעוּת כיסוד מכונן במסורת היהודית, לימוד לבית המדרש 'לכתחילה' \ 'קו 400' (טבת תשפ"ב, 13.12.2021)

יראת שמים כמידה טובה סביבתית, הרצאה קצרה לתלמידי מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי, 23 בנובמבר 2020

אתיקה של הטכנולוגיה בגבולות החילון בלבד? תרומתן האפשרית של מסורות דתיות, הרצאה בפני קבוצת 'בינה מלאכותית חוצה גבולות' (בהנחיית ברק אור), בפורום הבין-אוניברסיטאי הישראלי 'מעברים' (16 ביולי 2020)

רח"ה וה-Fallibilism: אור פרגמטי חדש על רעיון ישן במחשבת ישראל, הרצאה במסגרת כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, ב-ג שבט תשע"ז

תיאולוגיית הפאתוס של אברהם יהושע השל בראי ביקורתו של אליעזר ברקוביץ, הרצאה בכנס הבינלאומי 'אברהם יהושע השל: הגות ודרך במבחן הזמן', מכון ון-ליר ומכון שכטר, ירושלים (24 בדצמ' 2014)

Between Yeshayahu Leibowitz᾽s Dichotomies and Mordecai M. Kaplan᾽s Pragmatic Holisms, a lecture given at: Architect of the Jewish Future: A Conference on Rabbi Mordecai M. Kaplan, Georgetown University (Washington, DC, March 2-3, 2014)