מחקר והוראה

אני משמש כעמית בתר-דוקטורט בחוג לפילוסופיה ובתכנית בלימודי יהדות באוניברסיטת ייל, בהדרכת פרופ' פול פרנקס. הדוקטורט שלי נכתב בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, בנושא פרגמטיזם והגות יהודית בארה"ב במאה העשרים: עיון במשנות חיים הירשנזון, מרדכי מ. קפלן ואליעזר ברקוביץ. המחקר נכתב בהדרכת פרופ' אבינועם רוזנק (ועדה מלווה: פרופ' ימימה בן מנחם, פרופ' יונתן כהן ופרופ' יוסי טרנר), ואושר בספטמבר 2018. במסגרת הדוקטורט בחנתי את כתבי שלושת ההוגים היהודים דלעיל בראי שלושה מושגי-ליבה בפילוסופיה הפרגמטית. כמה מאמרים הקשורים למחקר זה ראו ויראו אור:

  • "Pragmatism and Jewish Thought: R. Eliezer Berkovits᾽ Philosophy of Halakhic Fallibility" (כ-50 עמ'), עתיד לראות אור בגליון 27, 1 (2019) של כתב העת The Journal of Jewish Thought & Philosophy (הוצאת Brill)
  • 'אתגר האל האכפתי: התיאולוגיה של אברהם יהושע השל בראי ביקורת אליעזר ברקוביץ', זהויות 8 (2017), עמ' 43—60
  • 'האמנוֹת (beliefs) בנושא המוות והאלמוות במשנת הרב חיים הירשנזון במבחן ההכרעה ההלכתית', דעת 83 (2017), עמ' 337—359
  • 'פרגמטיזם: שם חדש לכמה צורות מחשבה ישנות ביהדות', מאמר סקירה על הספרים דוד ברזיס, בין קנאות לחסד: מגמות אנטי-קנאיות בספרות חז"ל; Hannah E. Hashkes, Rabbinic Discourse as a System of Knowledgeדעת 82 (2016), עמ'  405—417.
  • כעשרה מאמרים נוספים נמצאים לפני הגשה או בהכנה.

בין תשס"ב-תשס"ה למדתי בתוכנית 'רביבים' להכשרת מורים ליהדות באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרתה סיימתי תואר מוסמך (בהצטיינות) בחוג למחשבת ישראל. עבודת הגמר שכתבתי בהדרכת פרופ' משה הלברטל עסקה בנושא 'אם כן אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל', ובה בחנתי נטיה בחז"ל להגבלתם של מושגים הלכתיים בעלי ממד מטפיסי (כמו טומאה וחמץ), היוצרים חיובים מעשיים הנתפסים בעיני חכמים כבלתי סבירים.

מאז תשס"ז לימדתי במגמת מחשבת ישראל בביה"ס תל"י בית חינוך בירושלים. בשנת תשע"ב התחלתי את מחקר הדוקטורט. בשנים תשע"ג-תשע"ו הייתי עמית בבית המדרש המתקדם במכון שלום הרטמן בירושלים. בתשע"ה לימדתי שני קורסים אקדמיים במכון פאידאה (Paideia) בשבדיה, בנושאי מבוא למחשבת ישראל בימה"ב, ומבוא למחשבת ישראל בעת החדשה.