מחקר והוראה

מחקרי עוסק במחשבת ישראל, פילוסופיה של ההלכה, וזיקותיהן לפרגמטיזם האמריקאי הקלאסי. במסגרת זאת אני עוסק גם בתרומתה של מחשבת ישראל להתמודדות פרגמטית עם כמה אתגרים טכנו-אתיים בני הזמן.

בתשפ"א אהיה חוקר אורח במכון לחקר המשפט העברי באונ' העברית בירושלים, ומורה מן החוץ במדרשת פיינברג במכון ויצמן. בתש"פ הייתי עמית במרכז ללימודי יהדות באונ' הרווארד. קודם לכן הייתי שנתיים עמית בתר-דוקטורט בחוג לפילוסופיה ובתכנית בלימודי יהדות באוניברסיטת ייל, בהדרכת פרופ' פול פרנקס. הדוקטורט שלי נכתב בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכת פרופ' אבינועם רוזנק, בנושא פרגמטיזם והגות יהודית בארה"ב במאה העשרים: עיון במשנות חיים הירשנזון, מרדכי מ. קפלן ואליעזר ברקוביץ (אושר בספטמבר 2018). המחקר בחן את כתבי שלושת ההוגים היהודים דלעיל בראי שלושה מושגי-ליבה בפילוסופיה הפרגמטית. כמה מאמרים ומאמרי סקירה הקשורים למחקר זה ראו אור. מאמרים נוספים נמצאים לקראת פרסום, בשיפוט או בהכנה.

תמונת נדב בכנס השל

בין תשס"ב-תשס"ה למדתי בתוכנית 'רביבים' להכשרת מורים ליהדות באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרתה סיימתי תואר מוסמך (בהצטיינות) בחוג למחשבת ישראל. עבודת הגמר שכתבתי בהדרכת פרופ' משה הלברטל עסקה בנושא 'אם כן אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל', ובה בחנתי נטיה בחז"ל להגבלתם של מושגים הלכתיים בעלי ממד מטפיסי (כמו טומאה וחמץ), היוצרים חיובים מעשיים הנתפסים בעיני חכמים כבלתי סבירים.

מתשס"ז לימדתי מחשבת ישראל בביה"ס תל"י בית חינוך בירושלים, ובשנת תשע"ב התחלתי את לימודיי לתואר שלישי. בשנים תשע"ג-תשע"ו זכיתי להיות עמית בבית המדרש המתקדם במכון שלום הרטמן בירושלים, בהדרכת פרופ' מנחם לורברבוים, ד"ר מלילה הלנר אשד, וד"ר יאיר פורסטנברג. בתשע"ה לימדתי שני קורסים אקדמיים במכון פאידאה (Paideia) בשבדיה, בנושאי מבוא למחשבת ישראל בימה"ב, ומבוא למחשבת ישראל בעת החדשה.